حمایت از پرستار

هرزمان که به اطلاعاتی در مورد محصولات ما نیاز داشتید، ما برای شما اینجا هستیم.

از طریق این شماره ها با بخش حمایت از پرستار  ارتباط برقرار کنید:

روش استفاده:

زالیکو

زالیکو (اگزالی پلاتین)

زالیکو
رینتکا

رینتکا (ایرینوتکان هیدروکلراید)

رینتکا
انکوتاکسل

انکوتاکسل

انکوتاکسل
لیپکسول

لیپکسول (پکلی‌تاکسل)

لیپکسول
اواسیم

اواسیم (بواسیزومب)

اواسیم

ریتوکسیور | ریتوکسی مب

زومیبا (بورتزومیب)

پماکسا (پمترکسد)

کربوکسا (کربوپلاتین)

انکوزار (جمسیتابین)