مسیر اکترو
مسئولیت پذیری​

ما می‌دانیم که صنعت داروسازی با سایر صنایع قابل قیاس نیست. به همین دلیل، رفتار اخلاقی در قلب تجارت ما قرار دارد.

 اکترو به اصول نظارتی قوی، ایمنی بیمار و کارکنان و معرفی اخلاقمدارانه محصولاتش متعهد است.

منشور اخلاقی و رفتار تجاری ما اصول تعامل با ذینفعان را تعریف می کند.

منشور اخلاقی و رفتار تجاری ما

ارزش ها
تکنولوژی روز

تکنولوژی روز و دانش بین المللی، بلوک های سازنده برای حصول اطمینان از تولید محصولات اونکولوژی ایمن و موثر هستند.

HIGH TECHNOLOGY
مسئولیت

مسئولیت ما فراتر از عرضه محصولات اونکولوژی است. ما نسبت به پزشکان و بیماران احساس تعهد می کنیم تا با هم بتوانیم سرطان را شکست دهیم.

HIGH TECHNOLOGY
سخت کوشی

ما معتقدیم هیچ میانبری برای تعالی وجود ندارد. سخت کوشی و پشتکار تنها راه رسیدن به کیفیت است.

HIGH TECHNOLOGY
اعتماد

ما بر این باوریم، اعتماد، پایه و اساس هر رابطه است. ما تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد همه ذینفعان و ایجاد آینده ای روشن با هم به کار خواهیم بست.

HIGH TECHNOLOGY

چشم انداز