زومیبا

بورتزومیب

دسته بندی :

Chemical

شیمیایی

Injectable

تزریقی

شکل دارویی :

ویال

دوز ها :

3.5 میلی گرم

توضیحات کوتاه :

زومیبا حاوی ماده فعال بورتزومیب است که به اصطلاح «مهار کننده پروتئازوم» نامیده می شود. پروتئازوم ها نقش مهمی در کنترل عملکرد و رشد سلول دارند. زومیبا با تداخل در عملکرد آنها می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد. زومیبا برای درمان مولتیپل میلوما در بیماران بالای 18 سال استفاده می شود.

معرفی محصول

زومیبا چیست و در چه مواردی مصرف می‌شود؟

زومیبا حاوی ماده موثره بورتزومیب است که مهارکننده نوعی کمپلکس‌ پروتئینی است. این کمپلکس‌های‌ پروتئینی نقش مهمی در کنترل عملکرد و رشد سلولی دارند. زومیبا می‌تواند با دخالت در عملکرد کمپلکس‌های‌ پروتئینی، سلول‌های سرطانی را از بین ببرد. زومیبا در درمان مالتیپل میلوما (نوعی سرطان مغز استخوان) در بیماران بالای 18 سال استفاده می‌شود:

به تنهایی یا به صورت ترکیبی با داروهای دوکسوروبیسین لیپوزومال پگیلیتد یا دگزامتازون، در بیماران مبتلا به مالتیپل میلومای پیشرونده یا عود کرده که حداقل یک بار تحت درمان با بورتزومیب قرار گرفته اند.

به صورت ترکیبی با داروهای ملفالان و پردنیزولون برای بیمارانی که بیماری آن‌ها قبلا درمان نشده است و دوز بالای شیمی درمانی به همراه پیوند سلول‌های بنیادی خون برای آن‌ها مناسب نیست.

در ترکیب با داروهای دگزامتازون و یا دگزامتازون با تالیدوماید برای بیمارانی که بیماری آن‌ها قبلا درمان نشده است، قبل از دریافت دوز بالای شیمی درمانی و پیوند سلول‌های بنیادی خون.

زومیبا برای درمان لنفوم سلول منتل (نوعی سرطان که گره‌های لنفاوی را درگیر می‌کند) به صورت ترکیبی با داروهای ریتوکسی مب، سیکلوفسفامید، دوکسوروبیسین و پردنیزون در بیماران 18 سال یا بالاتر که بیماری آن‌ها قبلا درمان نشده است و دوز بالای شیمی درمانی به همراه پیوند سلول‌های بنیادی خون برای آن‌ها مناسب نیست، استفاده می‌شود.

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

Chemical

شیمیایی

Injectable

تزریقی