نئونیب

نیلوتینیب

دسته بندی :

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

شکل دارویی :

کپسول

دوز ها :

200 میلی گرم

توضیحات کوتاه :

نئونیب دارویی حاوی ماده فعال نیلوتینیب است. نئونیب برای درمان نوعی از لوسمی به نام لوسمی میلوئید مزمن کروموزوم مثبت فیلادلفیا (CML-Ph مثبت) استفاده می شود. CML یک سرطان خون است که باعث می شود بدن تعداد زیادی گلبول سفید غیر طبیعی تولید کند.

معرفی محصول

نئونیب چیست و در چه مواردی مصرف می‌شود؟

نئونیب در درمان نوعی سرطان خون به نام لوسمی میلوئید مزمن دربردارنده کروموزوم فیلادلفیا (Ph-positive CML) مورد استفاده قرار می‎گیرد. لوسمی میلوئید مزمن نوعی سرطان خون است که باعث تولید تعداد زیادی گلبول سفید غیر طبیعی در بدن می‌شود.

نئونیب در بیمارانی که به تازگی مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن تشخیص داده شده‌اند یا روش درمان قبلی از جمله ایماتینیب دیگر در آن ها اثربخش نبوده است، استفاده می‌شود. نئونیب همچنین در بیمارانی که عوارض جانبی شدید روش درمانی قبلی را تجربه کرده‎اند و قادر به ادامه مصرف آن نیستند، استفاده می‎شود.

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

,