متعهد به کیفیت

نوع :

شکل دارویی :​

نوع سرطان:

ابیراترون استات

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

شکل دارویی :

قرص

دوز ها :

۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم

قرص های روکش دار ابیراترون اکتِ حاوی دارویی به نام ابیراترون استات است. از این قرص برای درمان سرطان پروستات در مردان بالغ که به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است استفاده می شود. ابیراترون، بدن شما را از تولید تستوسترون باز می دارد که این امر می تواند رشد سرطان پروستات را کاهش دهد.

بنداموستین هیدروکلراید

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

تزریقی

شکل دارویی :

ویال

دوز ها :

۲۵ و ۱۰۰ میلی گرم

بنداموستین اکتِ نوعی داروی شیمی درمانی به نام عامل آلکیله کننده است. این داروها با تداخل در DNA سلول های سرطانی عمل می کنند. برای درمان CLL/SLL و برخی از لنفوم های غیر هوچکین استفاده می شود.

تموزولوماید

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

شکل دارویی :

کپسول

دوز ها :

۵، ۲۰، ۱۰۰، ۱۴۰ و ۲۵۰ میلی‌گرم

براتوما حاوی دارویی به نام تموزولوماید است. این دارو یک عامل ضد تومور است. براتوما برای درمان انواع خاصی از تومورهای مغزی استفاده می شود.

کربوپلاتین

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

تزریقی

شکل دارویی :

ویال

دوز ها :

۵۰، ۱۵۰ و ۴۵۰ میلی گرم

کربوکسا حاوی ماده فعال کربوپلاتین است. کربوکسا دارویی است که برای درمان سرطان تخمدان استفاده می شود و با تداخل در تقسیم سلول های در حال تکثیر سریع، به ویژه سلول های سرطانی، عمل می کند.

داساتینیب

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

,

شکل دارویی :

قرص

دوز ها :

۷۰ و ۱۰۰ میلی گرم

دوتیکسا حاوی ماده فعال داساتینیب است. دوتیکسا برای درمان لوسمی لنفوبلاستیک مزمن (CML) و لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) کروموزوم فیلادلفیا مثبت (Ph+) در بزرگسالان، نوجوانان و کودکان حداقل یک ساله که از درمان‌های قبلی سود نمی‌برند استفاده می‌شود.

لنالیدوماید

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

شکل دارویی :

کپسول

دوز ها :

۱۰، ۱۵ و ۲۵ میلی‌گرم

اِنلیدو حاوی ماده فعال «لنالیدوماید» است. این دارو به گروهی از داروها تعلق دارد که بر نحوه عملکرد سیستم ایمنی شما تأثیر می گذارند.

بواسیزومب

دسته بندی:

Biologic

بیولوژیک

Injectable

تزریقی

شکل دارویی :

ویال

دوز ها :

۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم

اِواسیم حاوی ماده فعال بواسیزومب است که یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی است. اِواسیم به طور انتخابی به پروتئینی به نام فاکتور رشد اندوتلیال عروقی انسان (VEGF) متصل می شود که در پوشش رگ های خونی و لنفاوی بدن وجود دارد. پروتئین VEGF باعث رشد رگ های خونی در تومورها می شود، این رگ های خونی مواد مغذی و اکسیژن را به تومور می دهند. هنگامی که بواسیزوماب به VEGF متصل می شود، با مسدود کردن رشد رگ‌های خونی، از رشد تومور جلوگیری می کند.

اِورولیموس

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

شکل دارویی :

قرص

دوز ها :

۵ و ۱۰ میلی‌گرم

ایورولیا یک داروی ضد سرطان حاوی ماده فعال اِورولیموس است. ایورولیا خون رسانی به تومور، رشد و گسترش سلول های سرطانی را کاهش می دهد.

زولدرونیک اسید

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

تزریقی

شکل دارویی :

ویال

دوز ها :

۴ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

ماده فعال فراکتا، زولدرونیک اسید است که به گروهی از مواد به نام بیس فسفونات ها تعلق دارد. فراکتا با اتصال خود به استخوان، مهار سلولهای استئوکلاست و کاهش سرعت بازسازی استخوان (Remodeling) عمل می کند.

پالبوسیکلیب

دسته بندی:

Chemical

شیمیایی

Injectable

خوراکی

شکل دارویی :

کپسول

دوز ها :

۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی‌گرم

ایبِرَکت یک داروی ضد سرطان حاوی ماده فعال پالبوسیکلیب است. پالبوسیکلیب با مسدود کردن پروتئین‌هایی با نام کیناز ۴ و ۶ وابسته به سیکلین که رشد و تقسیم سلولی را تنظیم می‌کنند، عمل می‌کند. مسدود کردن این پروتئین ها می تواند رشد سلول های سرطانی را کند کرده و پیشرفت سرطان را به تاخیر بیندازد.