جستوجو در کتگوری محصولات

نوع :

ACTe Product Type

شکل دارویی :​

ACTe Product Administration Route

نوع سرطان:

ACTe product category

اگزالی پلاتین

دسته بندی:

Chemical
شیمیایی
Injectable
تزریقی

شکل دارویی :

ویال

دوز ها :

50 و 100 میلی گرم
JetReviews برای این نوع منبع در دسترس نیست